Organizarea procedurii de lichidare se face pe principiul costurilor reduse de administrare si conservare a patrimoniului, valorificarea superioara a activelor in scopul acoperii creantelor societatii.

 

 

Licitatii

Cladiri

Terenuri

Masini

Utilaje

 

ASSISTANCE INSOLV SPRL  işi desfasoara activitatea în conformitate cu OUG  nr. 86 din 8 noiembrie 2006, care reglementează organizarea practicienilor în insolventa, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 247/2007.

Obiective urmarite

  • Analiza calitativa si bugetara a procedurii in stadii intermediare pentru a permite intervenirea in momentele critice prin schimarea strategiei sau prin foosirea metodelor combinate de vanzare.

  • Informarea cu fidelitate a institutiilor publice implicate asupra rezultatelor obtinute.
  • Managementul financiar si monitorizarea platilor efectuate din sumele solicitate de la institutia publica implicata, intocmirea si analiza rapoartelor financiare, urmarirea recuperarii fondurilor avansate de catre actionarul principal.
  • Activitati de informare atat a institutiei publice implicate cit si a potentialilor participanti, activitati care includ un contact permanent cu acestia.
  • Stabilirea si dezvoltarea contactelor cu toate institutiile active din procedura de lichidare pentru o informare exacta asupra stadiului efectuarii lichidarii.
  • Cooperarea cu creditorii si incurajarea acestora pentru a avea un rol activ in procedura instituita in interesul lor si a actionarilor.
  • Implementarea manegementului economico-financiar este foarte important deoarece lichidatorul trebuie sa cunoasca in orice moment indicatorii financiari in vederea luarii deciziei din domeniul vanzarilor de active si al strategiei financiare in general.


           Assistance Insolv 2007